Parem Käsi Oü logo

www.parem.ee

Klassifikatsioon

"CE" märk turvajalatsitel tähistab antud toote vastavust EL direktiivile  89/686 EEC individuaalkaitsevahenditest, hõlmates: kaitseomadusi, kasutusmugavust, vastupidavust,  libisemiskindlust.

Ülaltoodud kriteeriume on kontrollitud litsenseeritud testasutuse poolt enne "CE" märgi omistamist.

Klass
Omadus

SB S1 S2 S3 S4 S5
turvanina 200J, 15000N X X X X X X
õli- ja happekindel tald X X X X X X
antistaatilised omadused (100 - 1000 kilo-oomi) 0 X X X X X
löögienergiat neelav tald >20J 0 X X X 0 X
veekindel pealisnahk 0 0 X X    
torketõke 1100 N 0 0 0 X   X
kuuma eristav tald 0 0 0 0    
külma eristav tald 0 0 0 0 0 0
Materjal kummi / polüuretaan         X X
talla kuumakindlus kokkupuutel 0 0 0 0 0 0

X - täidab nõudeid
0 - võib täita nõudeid, kuid pole garanteeritud, jälgida juhiseid jalatsil.

Turvajalatsitele on ära märgitud:

Antistaatilise  jalatsi kasutamine minimiseerib elektrostaatilise laengu tekkimise ja seeläbi välistab sädemete tekke töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas.
Antistaatiline jalats vähendab elektrilöögi ohtu ainult kasutamisel kuivas keskkonnas.

Võrgulehe koostaja: Parem Käsi OÜ

Viimati muudetud: 10.02.2012